Op.Dr. Ahmet Caymaz | KBB Hastalıkları. Baş & Boyun Cerrahisi Uzmanı – İzmir

drahmetcaymaz

KVKK

KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA VE ONAM METNİ

Op.Dr. Ahmet Caymaz olarak, tarafınıza sunacağım hizmetlerin yürütülebilmesi için, kişisel bilgilerinizi ve sağlık verilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kaydetmek kaydıyla, kaydetmemiz ve saklamamız gerekmektedir.

Bu nedenle kanunda belirtilen özel koşullar dışında, ancak kişinin açık yazılı rızası ile
kaydedilebildiğinden, tarafınızdan bu onamın alınması zorunluluğu doğmuştur.
Bu onam tarafımıza ilettiğiniz, ya da, muayenehanemizde elde edilen; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, fotoğrafınız, doğum tarihiniz gibi kimlik verileri ile, telefon numaranız, sağlık verileri, tahlil, tetkik sonucu, reçete vb. kişisel verilerinizi kapsamaktadır. Bu kişisel verileriniz kaydedilecek ve sistemimizde/arşivimizde saklanacaktır. Bu kapsamda işlenen verileriniz, mesleki sır olarak korunup,
gizliliği sağlanacaktır.

Bu veriler, tarafınızdan bildirilen ilgili kurum, kuruluş veya sigorta firmasıyla sağlık hizmetlerinin denetim ve finansmanı için, yasal zorunluluk olması halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sağlının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ve finansmanlarının planlanması ve yönetimi amacıyla paylaşılabilecektir.

Tarafımıza başvurarak, toplanan kişisel verileriniz ile bunların işlemem ve aktarımlarını öğrenebilir, yanlış olduğunu düşündüğünüz verilerin değiştirilmesini veya silinmesini talep edebilirsiniz. Talebiniz, tarafımızdan en geç otuz gün içinde değerlendirilerek, sonucu tarafınıza bildirilecektir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde, cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz veya başvuru tarihinden altmış gün içinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

“Yukarıda belirtilen ve tarafıma sözlü olarak da ayrıntıları ile açıklanan sağlık hizmetleriyle ilgili olarak, kişisel verilerimin işleneceğini anladım ve muvafakat ediyorum.”